Visie

"Wij zijn monsterachtig
goed in code"

Doel


CODEZILLA streeft langdurende en vruchtbare relaties met klanten en potentiële klanten na, waarin klanttevredenheid een vanzelfsprekendheid is een waarin evenwichtige belangenbehartiging plaats vindt. Wij willen bijdragen aan het succes van onze klanten door middel van adequate front end coding en software development.

Expertises


Het is onze ambitie om bovenop (en voorop) de techniek van front end development en coding te zitten. Er zijn veel ontwikkelingen op dit vakgebied en we zien dat als een voorrecht en uitdaging. Wij maken weloverwogen keuzes tussen techniek, oplossing en implementatie en zijn daarin pragmatisch.

Team


We willen optimaal gebruik maken van het aanwezige netwerk van collega-bedrijven, partners, intermediairs en vooral onze professionals. Hierbij presenteren wij ons CODEZILLA team in de vorm van avatars. We willen ‘monsterlijk’ goed zijn in datgene wat we doen.